Ouderraad

Ouderraad

Onze Ouderraad is gekozen door en uit ouders.
De ouders uit de OR helpen ons met het voorbereiden en realiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, Avondvierdaagse etc.
De vergaderingen van de Ouderraad (eens in de zes weken) zijn openbaar en kunnen door de ouders worden bijgewoond.

De OR bestaat uit:

  • Daniëlle van Gent, moeder van Sharaisa (groep 8)
  • Maria Hamiti, moeder van Quinten (groep 4) en Francis (groep 7)
  • Stephanie Tevreden, moeder van Dilysha (groep 4), Mellanie (groep 5), en Romello (groep 7)
  • Sonila Aman, moeder van Niaesh (groep 4) en  Freshta (goep 8).

Tijdens de Algemene Jaarvergadering op woensdag 7 februari  2018 presenteert de Ouderraad haar Jaarverslag en vindt een eventuele wisseling van ouderraadsleden plaats.

 

Ouderbijdragen

Het schoolgeld bedraagt € 25,00 per kind. Hiervan bekostigen wij diverse activiteiten die niet door de overheid vergoed worden.

Te denken valt aan: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies etc.

Voor het schoolreisje (17 oktober 2017) vragen wij een aparte bijdrage van € 30,00.

In mei ontvangt u hiervoor een rekening.

De kosten voor de “Nacht van 8” (16 en 17 oktober 2017) in groep 8 bedragen € 65,00.