Resultaten

Leerresultaten

Onze tussenresultaten zijn op vrijwel alle leergebieden voldoende tot goed.

De score  van de CITO eindtoets 2017 was 534,3. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde lag op 535,2.

 

Verwijzingsadviezen groep 8  2016-2017 totaal 15 kinderen

Aantal leerlingen

Uitstroom naar

Advies

3        

Helen Parkhurst               

HAVO/VWO             

2

Helen Parkhurst                   

VMBO TL             

1

Baken                                       

OPDC

1

Baken

VMBO TL

3

Baken

VMBO BBL

2

Echnaton

OPDC

1

Buitenhout

VMBO BBL

1

Buitenhout

HAVO

1

Arte College

VMBO TL

 

Resultaten leerlingenzorg

De opzet van onze leerlingenzorg wordt door de onderwijsinspectie als "voldoende" beoordeeld.

 

Tevredenheidonderzoek 2015

In mei 2015 heeft de school een tevredenheidpeiling onder ouders, leerlingen en personeel uitgevoerd, opgezet door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek in Groningen.

De vorige peiling was in 2012.

We laten hierbij de (verkorte) uitslagen voor deze en de vorige peiling zien:

 

Jaar

2012

2015

Oudertevredenheidpeiling

7,0

7,3  ‘Zeer tevreden’

Leerlingtevredenheidpeiling

6,7

7,5  ‘Goed’

Medewerkertevredenheidpeiling

6,6

7,3  ‘Zeer tevreden’

 

Een samenvatting van de rapportage staat op onze website.

In 2018 zal opnieuw een Tevredenheidspeiling worden gehouden.