Verlengde school Dag

Taal en rekenen vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom besteden wij op De Kameleon extra uren aan taal, rekenen, lezen en spelling.

Verlengde School Dag
Bovendien krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 In het kader van het project "Verlengde School Dag" 1 uur per week extra taal- en rekenactiviteiten.

Lezen
Om te leren is goed kunnen lezen van groot belang. Boeken nemen op De Kameleon dan ook een bijzondere plaats in.
Zodra de kinderen 's morgens binnenkomen, pakken ze een boek en starten direct met lezen.
Samen met de Nieuwe Bibliotheek Almere onderhouden wij een moderne, aantrekkelijke schoolbibliotheek, gelegen in de centrale middenruimte.